chausses سیستم آبیاری دستگاه تراکتور

chausses: سیستم آبیاری دستگاه تراکتور گیلانغرب کرمانشاه سد جهاد کشاورزی

گت بلاگز اخبار پزشکی درک بهتر بیماری های قلبی با ماهی زبرا

محققان جهت نخستین بار نشان دادند چهار بخش مهم قلب انسان در قلب ماهی های زبرا نیز وجود دارد. این کشف تازه بینش جدیدی را در رابطه با فرآیندهای اشتباه منجر به بیما

درک بهتر بیماری های قلبی با ماهی زبرا

درک بهتر بیماری های قلبی با ماهی زبرا

عبارات مهم : محققان

محققان جهت نخستین بار نشان دادند چهار بخش مهم قلب انسان در قلب ماهی های زبرا نیز وجود دارد. این کشف تازه بینش جدیدی را در رابطه با فرآیندهای اشتباه منجر به بیماری های مادرزادی قلبی در اختیار می گذارد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس الرت، اکنون محققان یک مدل راحت در اختیار دارند که ساختاری بسیار شبیه به قلب انسان داشته و امکان بررسی روند رشد آن را فراهم می کند.

هنگام رشد قلب، چهار فضای مجزا شکل می گیرد که در انتقال جریان خون به ریه ها و سایر اندام های بدن نقش اساسی دارند. ساختار این سیستم های خون رسانی موازی جهت تکامل پستانداران و جدا شدن آن ها از آبزیان تاثیر بزرگی داشته هست، ولی فرآیندهایی که موجب تمایز اجزای سمت چپ و راست قلب می شوند، هنوز ناشناخته مانده اند.

درک بهتر بیماری های قلبی با ماهی زبرا

بر اساس تحقیقات پیشین، قلب بالغ به وسیله دو نوع سلول پیش ساز موسوم به FHF (مخفف first heart field) و SHF (مخفف second heart field) ساخته می شود. سلول های FHF بخش عمده بطن چپ و سلول های SHF بطن راست را تشکیل می دهند. ولی دهلیزهای چپ و راست دربرگیرنده هر دو نوع سلول هستند. با وجود این هنوز مشخص نیست که چطور دهلیزهای چپ و راست قلب به طور مجزا از یکدیگر رشد می کنند.

محققان با استفاده از قلب ماهی زبرا اطلاعات جدیدی را در رابطه با نحوه تکامل قلب انسان و اثرگذاری مولکول ها و سلول های متفاوت در شکل گیری مستقل بخش های متفاوت قلب به خاص دهلیزهای آن به دست آوردند. در این تحقیقات با بررسی ژن های فعال دهلیزها، دو ژن pitx2c و meis2b را شناسایی کردند که نوع جهش یافته آن ها در انسان موجب یک عارضه شدید قلبی می شود. بر اساس این تحقیقات همواره این دو ژن در کنار یکدیگر یافت می شوند و مقدار meis2b در دو بطن چپ و راست متفاوت هست. با بررسی زیاد مشخص شد که meis2b توصیف ژن pitx2c را کنترل می کند. این کشف تازه زمینه را جهت توسعه روش های درمانی تازه جهت بیماری های مادرزادی قلبی فراهم می کند.

محققان جهت نخستین بار نشان دادند چهار بخش مهم قلب انسان در قلب ماهی های زبرا نیز وجود دارد. این کشف تازه بینش جدیدی را در رابطه با فرآیندهای اشتباه منجر به بیما

مرحله بعدی کار محققان شناسایی عنصرهای موثر در رشد نامتقارن دهلیزهای قلب و استفاده از مدل ماهی زبرا جهت درک بهتر نحوه رشد قلب است.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه eLife انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | بیماری | تحقیقات | قلب انسان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog